Centrum Sportu i Rekreacji

Pistolet TT 7,62x25mm

TT (ros. Tulski Tokariewa) potocznie tetetka.
Zaletą pistoletu TT jako broni wojskowej była duża przebijalność jego silnej amunicji.