Centrum Sportu i Rekreacji

Zawody

Zawody na przywitanie lata  
Kalendarz zawodów strzeleckich MAGNUM na rok 2020(1) NOWE KONKURENCJE

NAJBLIŻSZE ZAWODY

PRZYWITANIE LATA
22 CZERWCA 2021R
START O GODZ. 16:00 DO 20:00

Program zawodów:

 • Pistolet sportowy 20 strzałów – ( PSP 5 + 20)
 • Pistolet Centralnego Zapłonu – ( PCZ 5 + 20)
 • Pistolet centralnego zapłonu „Combat” 12 strzałów (PCZ 12)
 • Strzelba praktyczna 5 strzałów (SP 5)
 • Karabin centralnego zapłonu 10 strzałów – ( KCZ 10 )
 • Karabin na nabój pistoletowy (PCC) „Combat” 12 strzałów (PCC 12)
 • Karabin Bocznego Zapłonu 15 (5+20)
 

Przebieg konkurencji:

 • pistolet sportowy 20 strzałów, ( seria próbna 5 strzałowa w czasie 5 minut i 2 serie oceniane 10 strzałowe w czasie po 10 minut na każdą serię 10 strzałową ), postawa stojąca z jednej ręki, tarcza TS-2 ( pistoletowa, dokładna), odległość 25 m. Przyrządy muszka, szczerbinka.
 • pistolet CZ 20 strzałów, ( seria próbna 5 strzałowa w czasie 5 minut i 2 serie oceniane 10 strzałowe w czasie po 10 minut na każdą serię 10 strzałową ), postawa stojąca oburącz, tarcza TS-2 ( pistoletowa, dokładna), odległość 25 m. Klasyfikacja osobno rewolwerowa i pistoletowa. Przyrządy muszka, szczerbinka.
 • pistolet centralnego zapłonu „Combat” 12 strzałów ( brak strzałów próbnych). Dopuszczone są przyrządy optyczne i optoelektroniczne. Końcowa punktacja wyliczana na bazie trafień oraz czasu pokonania toru przez zawodnika.
 • karabin centralnego zapłonu 10 strzałów ( brak strzałów próbnych i 1 seria oceniana 10 strzałowa w czasie 10 minut , postawa stojąca, tarcza TS-2 ( pistoletowa, dokładna ), odległość 50 m,
 • karabin bocznego zapłonu 20 strzałów ( 5 strzałów próbnych i 2 serie oceniane 10 strzałowe w czasie 10 minut , postawa stojąca, tarcza TS-2 ( pistoletowa, dokładna ), odległość 50 m,
 • Karabin PCC 12 strzałów (brak strzałów próbnych), Oceniane . Dopuszczone są przyrządy optyczne i optoelektroniczne. Końcowa punktacja wyliczana na bazie trafień oraz czasu pokonania toru przez zawodnika.
 • Strzelba praktyczna – zawodnik oddaje 5 strzałów do tarczy oddalonej na 25m.Końcowa punktacja wyliczana na bazie trafień oraz czasu pokonania toru przez zawodnika .
 

Uczestnictwo:

Do udziału w zawodach uprawnieni są zawodnicy:
 • zgłoszeni w regulaminowym czasie,
 • posiadający ważną licencję PZSS,
 • bez ograniczenia wieku,
 • wspólna klasyfikacja dla wszystkich płci.
 

Klasyfikacja:

Klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji i klasie sprzętowej.

Nagrody:

Za pierwsze miejsca puchary. Zwycięzca w dwuboju strzeleckim w konkurencjach pistolet centralnego zapłonu „Combat" oraz karabin centralnego zapłonu otrzyma PUCHAR PREZESA.
Za miejsca I do III w każdej konkurencji - Puchary, medale lub nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do zawodów odbywają się przed zawodami. Obowiązuje podział na tury co 30 min dla każdej konkurencji:

Miejsce składania zgłoszeń:

Mailowo na start@strzelnica-magnum.pl lub tel. 618-48-78-96

Strzelnica Klubu Strzeleckiego „MAGNUM”

Witosa 45, 61-691 Poznań

wjazd samochodem od ul. Dojazd 6

Koszty uczestnictwa:

Opłata startowa: 35 zł za osobo start

Broń i amunicja:

Broń i amunicja własna, lub klubowa po wcześniejszym uzgodnieniu, wg cennika poniżej.

Koszt użyczenia broni klubowej oraz amunicji klubowej, zależny od konkurencji:

 • pistolet i karabin sportowy + amunicja ( 25 sztuk ): 25 zł
 • karabin + amunicja ( 10 sztuk ): 25 zł
 • pistolet centralnego zapłonu + amunicja ( 13 sztuk w pistolecie Combat i 25 sztuk w PCZ): 25 zł
 • strzelba + amunicja ( 5 sztuk ): 25 zł
 

Postanowienia końcowe:

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem oraz w oparciu o przepisy PZSS i ISSF.

Sprawy sporne i protesty rozstrzygać będzie Sędzia Główny Zawodów.

ORGANIZATOR K.S. Magnum

Pliki do pobrania