Wynajem toru

Zapoznaj się z pozostałymi ofertami oferowanymi przez naszą strzelnicę
  • Prosimy o zabranie jednego dokumentu ze zdjęciem (np. licencja zawodnicza) na grupę, które może zostać na strzelnicy podczas strzelania.
  • Osoba wynajmujące stanowisko strzeleckie z osobami nie posiadającej własnej broni musi posiadać prowadzącego strzelanie.
  • Na strzelnicy obowiązkowo należy zakładać okulary ochronne oraz ochronnik słuchu.
  • Płatność za stanowiska jest tylko gotówką.

POZOSTAŁE OFERTY

Cena (w zł)

 

Strzelanie grupowe (od 5 osób) – oś strzelecka z instruktorem

225,00

(netto) Godzina

Stanowisko pistoletowe dla osób z własną bronią

72,00

40,00

Godzina + ½ stawki za kolejne osoby

30 minut + ½ stawki za kolejne osoby

Stanowisko karabinowe dla osób z własną bronią

72,00

40,00

Godzina + ½ stawki za kolejne osoby

30 minut + ½ stawki za kolejne osoby

Po szkoleniu należy posprzątać oś i stanowisko

30,00

stanowisko

Stanowisko broń czarno-prochowa

72,00

Pół godziny

Nauka strzelania

Instruktor

Prowadzący strzelanie

100,00

45,00

Godzina lekcyjna

Opieka instruktora nad osobą nieletnią

Instruktor

Prowadzący strzelanie

100,00

45,00

Godzina lekcyjna

Nastawienie lunet i przestrzelanie

100,00

plus amunicja

Wydanie broni

Użyczenie broni po wcześniejszych uzgodnieniach

35,00

sztuka

Tarcza strzelecka

2,00

sztuka

Osoba wynajmująca tor jest odpowiedzialna za powstałe na nim zniszczenia  podczas strzelania

 

Uszkodzona linka

380,00

sztuka

Uszkodzony wózek

3800,00

sztuka