Centrum Sportu i Rekreacji

Shotgun

Shotgun, czyli strzelba gładkolufowa. Strzelba powtarzalna, przeładowywana ruchomym łożem (system pump action), zasilana z magazynku rurowego.
Strzelby posiadają uniwersalne zastosowanie. Są używane do sportu, polowań, również w trakcie konfliktów zbrojnych. W policji służą do tłumienia zamieszek np. podczas meczów -strzela się wtedy pociskami gumowymi albo do niszczenia zamków w drzwiach w celu szybkiego dostania się do zamkniętych pomieszczeń.