Centrum Sportu i Rekreacji

7,62 x 39 ZVS

FMJ, 8,0g/124gr, 20 szt./op