Centrum Sportu i Rekreacji

7 x 65R Winchester

9,1g/140gr Ballistic Silvertip z opływową końcówką z poliwęglanu