Centrum Sportu i Rekreacji

.222 Rem. RWS Dynamit Nobel

3,24g/50gr