Centrum Sportu i Rekreacji

CZ 75 SP-01 Shadow Line