Centrum Sportu i Rekreacji

7 x 65R RWS Dynamit Nobel

11,5g/177gr