Sport and Recreation Centre

397x332

Glock 43

Caliber:9x19
Magazine’s capacity:6
Generation4

Broń dostępna w pakietach: