Sport and Recreation Centre

397x332

CZ 550 LUX

Caliber:.243 Win. (10")// .270 Win. (10")// .308 Win. (12")// 7x64 (8,7")// 6.5x55 SE (8,7")// .30-06 Sprg. (10")// 8x57 IS (9,4")
Magazine’s capacity:5
Magazinestały

Broń dostępna w pakietach: